Dyrektor Finansowy do wynajęcia

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy dla Państwa firmy

Obecna sytuacja gospodarcza wymaga od przedsiębiorców podejmowania nieszablonowych oraz skutecznych decyzji finansowych i inwestycyjnych. Zarząd oraz właściciele firm powinni rozważyć odpowiednie dostosowanie firmy, tak aby budować jej wartość w nowej rzeczywistości uwarunkowanej zbliżającą się recesją, rosnącymi kosztami pracy i nośników energii .

Światowa gospodarka wchodzi w stan stagflacji co może długookresowo oznaczać przyjście kryzysu na miarę roku 2009. Instytucje finansowe bardzo ostrożnie podchodzą do udzielania kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Wysokie stopy procentowe powodują znacznie wyższe koszty finansowania zewnętrznego. Odbiorcy zwlekają z zapłatą za towary i usługi. Kurs walutowy jest nieprzewidywalny a planowanie dostaw zaczyna być mocno utrudnione.

Nie na wszystko mamy wpływ ale pewne zdarzenia jesteśmy w stanie przewidzieć i zabezpieczyć firmę przed ich skutkami.

Budżetowanie i ścisła kontrola zaplanowanych wydatków, cyfryzacja oraz automatyzacja procesów, przejrzyste procedury windykacyjne oraz planowanie przepływów finansowych na 3-5 lat to często początek nowej drogi dla wielu firm.

W przeszłości firmy nie były przekonane do zatrudniania na stałym etacie Dyrektora Finansowego/CFO ponieważ przez lata przywykły do delegowania jego kompetencji na Głównego Księgowego. Nie ujmując wiedzy i zaangażowaniu Głównego Księgowego jest to błąd wynikający z braku wiedzy o roli Dyrektora Finansowego. Zasadność funkcji Dyrektora Finansowego w każdej organizacji nie pozostawia żadnych wątpliwości. Delegowanie tej funkcji na Głównego Księgowego uznać należy za archaizm. To dwie różne funkcje, role i zadania w każdej firmie. Dyrektor Finansowy posiada kompetencje do zarządzania finansami, księgowością, kontrolingiem i skarbcem jak również zaopatrzeniem. Dyrektor Finansowy analizuje i kreuje przepływy finansowe oraz płynność firmy/grupy kapitałowej, czynnie uczestniczy w procesach inwestycyjnych oraz zakupowych.

Czy warto zlecić taką usługę na zewnątrz i czy Dyrektor Finansowy może być firmą zewnętrzną do wynajęcia? Czy funkcję CFO można wynająć na godziny i powierzyć zewnętrznej firmie? Bezsprzecznie, tak. Właśnie taką usługę oferujemy. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy zatrudniony jest na umowę B2B, na konkretny projekt lub określony termin.

W ramach ustalonego ryczałtu wynajęty dyrektor finansowy - zewnętrzny dyrektor finansowy - CFO wykonuje wzajemnie ustaloną usługę i uczestniczy w bieżącej pracy firmy. Zakres współpracy zawsze zależy od szczegółowych potrzeb klienta. To od zdefiniowania potrzeb firmy rozpoczynamy każdy nasz projekt i wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie.

Jesteśmy elastyczni, otwarci na pomysły i lubimy być zaskakiwani przez wymagania klientów. Daj swojej firmie szansę na nowe spojrzenie na jej funkcjonowanie, zadzwoń: +48 510234672

Co oferujemy?

 

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy zadba o:

- Plan działań związanych z obniżką kosztów funcjonowania firm, szczególnie związanych z cenami nośników energii i kosztów pracy ale również z zaopatrzeniem/zakupami.

- Analizy kontrolingowe na potrzeby zarządu, rady nadzorczej, właścicieli lub instytucji finansowych.

- Udział w restrukturyzacji kosztów, zadłużenia lub w realizowanej inwestycji.

- Udział w negocjacjach z instytucjami finansowymi w zakresie: kredytów obrotowych i inwestycyjnych, faktoringu lub leasingu.

- Sporządzanie prognoz bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów finansowych na potrzeby budżetowania, planowania inwestycji lub kredytów.

- Sporządzenie systemu raportowania w zakresie rentowności prowadzonej działalności oraz płynności firmy.

- Ocena zagrożeń i ryzyka zmienności kursu walutowego lub cen towarów notowanych na giełdach towarowych wraz z rekomendacją optymalnych form zabezpieczeń.

- Inne, niestandardowe usługi uzależnione od wymagań klienta(w tym podatkowe i prawne).

Dlaczego ten model współpracy się opłaca?

1. Zleceniodawca za wykonaną usługę otrzymuje FV, która stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu.

2. Nasze wynagrodzenie będzie zawsze konkurencyjne kosztowo w porównaniu z kosztami pracy stałego etatu.

3. Zleceniodawca nie musi się martwić o urlop czy zwolnienie lekarskie pracownika.

4. Nasz Dyrektor Finansowy to zawsze osoba z minimum 10-o letnim doświadczeniem w kontorlingu i zarządzaniu finansami, w tym w spółkach notowanych na GPW.

5. Model współpracy każdorazowo dopasowany jest do potrzeb klientów pod względem doboru Dyrektora Finansowego oraz szczegółów jego zlecenia. Zawarta z klientem umowa zobowiązuje nas do zachowania jako poufne wszelkich informacji, dokumentów i otrzymanych materiałów. Jakość usług i dyskrecja są celami przewodnimi naszej działalności.

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy, Dyrektor Finansowy do wynajęcia czy też CFO na godziny na pewno się opłaca.

 

Zmienimy Wasze finanse na lepsze!

 

Dane firmowe

Dyrektor Finansowy do wynajęcia

Adres: Gliwicka 659-220 Legnica

Telefon: +48 510 234 672

NIP: 6912518422

Adres korespondencyjny

Adres: Gliwicka 6 59-220 Legnica

Telefon: +48 510 234 672

Formularz kontaktowy

 _     __  ______ ______
 | |    / /  |___ / |___ /
 | |    / /_   / /   / / 
 | |   | '_ \  / /   / / 
 | |____ | (_) | / /__  / /__ 
 |______| \___/ /_____| /_____|