Dyrektor Finansowy : CFO: Zewnętrzny Dyrektor Finansowy - Konsorcjum Przemysłowe Polska sp. z o.o.

Dyrektor Finansowy/CFO do wynajęcia

Obecna sytuacja gospodarcza wymaga od przedsiębiorców podejmowania przemyślanych oraz skutecznych decyzji finansowych. Zarząd oraz właściciele firm powinni rozważyć odpowiednie dostosowanie firmy, tak aby budować jej wartość w nowej rzeczywistości uwarunkowanej pandemią i rosyjską napaścią na Ukrainę.

Światowa gospodarka wchodzi w stan stagflacji co może długookresowo oznaczać przyjście kryzysu na miarę roku 2009. Instytucje finansujące powoli ograniczają akcję kredytową poprzez zaostrzenie zasad przyznawania kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Odbiorcy zwlekają z zapłatą za towary i usługi. Kurs walutowy jest nieprzewidywalny a łańcuchy dostaw zaczynają się rwać.

Nie na wszystko mamy wpływ ale pewne zdarzenia jesteśmy w stanie przewidzieć i zabezpieczyć firmę przed ich skutkami.

Budżetowanie i ścisła kontrola zaplanowanych wydatków, cyfryzacja, przejrzyste procedury windykacyjne oraz planowanie przepływów finansowych na 3-5 lat to często początek nowej drogi dla wielu firm.

Od wielu lat polskie firmy przyzwyczajone były do zatrudniania na stałym etacie Dyrektora Finansowego/CFO lub delegowania jego kompetencji na Głównego Księgowego. Zauważamy jednak tendencję do zmiany tego podejścia na rzecz usług zewnętrznych. Zasadność funkcji Dyrektora Finansowego w spółce nie pozostawia żadnych wątpliwości. Delegowanie tej funkcji na Głównego Księgowego uznać należy za problematyczne. To dwie różne funkcje, role i zadania w każdej firmie. Dyrektor Finansowy posiada kompetencje do zarządzania finansami, księgowością, kontrolingiem i skarbcem. Dyrektor Finansowy analizuje i kreuje przepływy finansowe oraz płynność firmy/grupy kapitałowej, czynnie uczestniczy w procesach inwestycyjnych.

Czy warto zlecić taką usługę na zewnątrz i czy Dyrektor Finansowy może być firmą zewnętrzną do wynajęcia? Czy CFO można wynająć na godziny? Bezsprzecznie, tak. Właśnie taką usługę oferujemy. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy zatrudniony jest na umowę B2B, na konkretny projekt lub określony termin(najczęściej nie krótszy niż 3 miesiące).

W ramach ustalonego ryczałtu wynajęty dyrektor finansowy - zewnętrzny dyrektor finansowy - CFO wykonuje wzajemnie określoną usługę i uczestniczy w bieżącej pracy firmy. Zakres współpracy zawsze zależy od szczegółowych potrzeb klienta. To od zdefiniowania potrzeb firmy rozpoczynamy każdy nasz projekt i wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie.

Jesteśmy elastyczni, otwarci na pomysły i lubimy być zaskakiwani przez wymagania klientów.

Co oferujemy?

 

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy oferuje:

- Plan działań prorozwojowych i antykryzysowych dla firm, w tym również związany z epidemią covid-19 i jej skutkami.

- Analizy kontrolingowe na potrzeby zarządu, rady nadzorczej, właścicieli lub instytucji finansowych.

- Udział w restrukturyzacji kosztów, zadłużenia lub w realizowanej inwestycji.

- Udział w negocjacjach z instytucjami finansowymi w zakresie: kredytów obrotowych i inwestycyjnych, faktoringu lub leasingu.

- Sporządzanie prognoz bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów finansowych na potrzeby budżetowania, planowania inwestycji lub kredytów.

- Sporządzenie systemu raportowania w zakresie rentowności prowadzonej działalności oraz płynności firmy.

- Ocena zagrożeń i ryzyka zmienności kursu walutowego lub cen towarów notowanych na giełdach towarowych wraz z rekomendacją optymalnych form zabezpieczeń.

- Inne, niestandardowe usługi uzależnione od wymagań klienta(w tym podatkowe i prawne).

Dlaczego ten model współpracy się opłaca?

1. Zleceniodawca za wykonaną usługę otrzymuje FV, która stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu.

2. Nasze wynagrodzenie będzie zawsze konkurencyjne kosztowo w porównaniu z kosztami pracy stałego etatu.

3. Zleceniodawca nie musi się martwić o urlop czy zwolnienie lekarskie pracownika.

4. Nasz Dyrektor Finansowy to zawsze osoba z minimum 10-o letnim doświadczeniem w kontorlingu i zarządzaniu finansami, w tym w spółkach notowanych na GPW.

5. Model współpracy każdorazowo dopasowany jest do potrzeb klientów pod względem doboru Dyrektora Finansowego oraz szczegółów jego zlecenia. Zawarta z klientem umowa zobowiązuje nas do zachowania jako poufne wszelkich informacji, dokumentów i otrzymanych materiałów. Jakość usług i dyskrecja są celami przewodnimi naszej działalności.

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy, Dyrektor Finansowy do wynajęcia czy też CFO na godziny na pewno się opłaca.

 

Zmienimy Wasze finanse na lepsze!

 

Dane firmowe

Dyrektor Finansowy : CFO: Zewnętrzny Dyrektor Finansowy - Konsorcjum Przemysłowe Polska sp. z o.o.

Adres: Gliwicka 659-220 Legnica

Telefon: +48 510 234 672

NIP: 6912518422

Adres korespondencyjny

Adres: Gliwicka 6 59-220 Legnica

Telefon: +48 510 234 672

Formularz kontaktowy

 _  _  __ __  _____  _____ 
 | | | | | \/ | / ____| / ____|
 | | | | | \ / | | |   | |   
 | | | | | |\/| | | |   | |   
 | |__| | | | | | | |____ | |____ 
 \____/ |_| |_| \_____| \_____|